Coneixerem llocs històrics de Calafell com el Castell de la Santa Creu, les ruïnes del poblat medieval de Montpaó i el Casalot del Viola.

?
Export