Projectes - Visita Calafell

Projectes educatius i socials

Entenem el patrimoni històric municipal obert al públic com a equipaments amb potencial per a desenvolupar un diàleg amb la comunitat local i promoure sinergies que ajudin a apropar el patrimoni a tothom i que tothom el senti com a propi. Per això volem fomentar iniciatives per implicar la comunitat local a emprendre accions en aquest sentit, col·laborant en projectes vinculats a posar en valor el patrimoni local.

Treballem també per la inclusió social amb projectes educatius amb les escoles locals, com l’Aula de Diversitat, l’Adopta un Monument. Altres accions inclouen la promoció del diàleg intercultural amb persones migrants o col·laboracions amb el Consorci per a Normalització Lingüística (CPNL – Oficina de Català de Calafell), amb l’objectiu de fomentar la cohesió social oferint visites al patrimoni a persones nouvingudes al municipi.

També col·laborem amb associacions culturals estretament vinculades al patrimoni històric com l’Associació Amics del Patrimoni de Calafell o el grup de reconstrucció històrica Ibercalafell i s’està treballant en la dinamització de La Confraria i la Casa Barral amb la col·laboració d’entitats locals relacionades amb el patrimoni marítim, com les associacions Vela Llatina Carlos Barral o Bot Salvavides, entre d’altres.

Cartell de l'exposició "La Francisca"

Projecte d’educació del patrimoni a l’escola local

Aquest projecte neix amb la voluntat de contribuir a la divulgació del coneixement de patrimoni històric del país i del municipi i difondre amb rigor les bases de les cultures que han trepitjat el nostre poble i n’han deixat empremta a través de les restes arqueològiques, edificacions o altres fonts de coneixement.

Volem ajudar a donar valor al patrimoni històric local, fent-lo proper a la societat calafellenca des de la base i promovent així l’estimació, el respecte i la preservació d’aquest patrimoni.

Per poder-ho aconseguir s’ha dissenyat tot un seguit d’activitats als diferents espais patrimonials de manera que els infants, des dels seus primers anys d’escolarització i fins acabar els estudis obligatoris, hagin conegut tot el patrimoni calafellenc.

Apadrina un monument

El projecte inicial Adopta un monument pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius a l’entorn d’un monument proper. En el cas del nostre municipi treballem amb els dos instituts, i cada un d’ells ha apadrinat un monument diferent. L’institut de Segur de Calafell, va adoptar la Talaia i d’aquesta manera també es va acabar convertint en el nou nom del centre. Els mateixos alumnes, amb l’assessorament de mestres i educadors de Calafell històric, s’han encarregat de dissenyar un plafó explicatiu que s’ha instal·lat al monument i de fer-ne el manteniment.

L’altre institut del municipi, l’IES Camí de Mar, en canvi, s’ha decidit per la Ciutadella Ibèrica. En aquest cas els alumnes de 1r ESO venen a fer una visita guiada realitzada per l’equip d’educadors i que serveix com el tret de partida del projecte, ja que després, durant setmanes treballen el tema al centre, creant fins i tot una pàgina web del projecte i que finalment s’acaba quan els mateixos alumnes es converteixen en els guies del monument i l’expliquen a altres grups d’alumnes i també a familiars.

Festival Terra Ibèrica

Terra Ibèrica és el principal esdeveniment que organitza la Ciutadella Ibèrica a finals del mes de juliol per fer difusió del context històric dels ibers a la Mediterrània antiga. Aquest festival sorgeix de les antigues Nits Ibèriques on es feien representacions nocturnes al jaciment amb la col·laboració d’Ibercalafell. Des de l’any 2010 es presenta en format festival, amb un programa d’activitats variades, des de tallers familiars a visites guiades especials i amb la recreació històrica com a activitat principal. Els anys 2020 i 2021 no es va poder celebrar a causa de les restriccions causades per la pandèmia.

Projectes europeus

Didarchtik 2010-2012

Didarchtik és un projecte europeu, de l’Associació d’Aprenentatge Grundtvig, que és part del Programa d’Aprenentatge Permanent (LifeLong Learning Programme) de la Unió Europea.

El projecte va durar de 2010 a 2012, i va consistir a aprofundir en l’ensenyament i aprenentatge dels adults en l’àmbit dels museus. Les accions que es van portar a terme consistien en l’intercanvi de bones pràctiques entre professionals i usuaris dels següents museus d’arqueologia a l’aire lliure:

 • EXARC (Països Baixos), coordinador del projecte
 • Bäckedal Folkshögskola (Suècia)
 • Archäologisches Zentrum Hitzacker (Alemanya)
 • Bachritterburg Kanzach (Alemanya)
 • VAEE (Països Baixos) Archeoparc Schnalstal / Archeoparc Val Senales (Itàlia)
 • Parco Archeologico Didattico del Livelet (Itàlia)
 • Butser Ancient Farm (Anglaterra)
 • Ciutadella Ibèrica de Calafell

Es van fer trobades d’intercanvi i tallers. A Calafell les trobades varen tenir lloc del 16 al 17 de novembre de 2010.

OpenArch 2011-2015

OpenArch va ser un projecte europeu amb la Ciutadella Ibèrica com a “project manager” i coordinador general. Van participar-hi onze institucions (nou museus arqueològics a l’aire lliure, més la Universitat d’Exeter i la xarxa EXARC) de diferents països europeus:
 • Ciutadella ibèrica de Calafell
 • EXARC (Països Baixos)
 • Amgueddfa Cymru – National History Museum of Wales – St Fagans (País de Gal·les – Regne Unit)
 • Archäologisch Ökologisches Zentrum Albersdorf (Alemanya)
 • Hunebedcentrum (Països Baixos)
 • Archeon Novum BV (Països Baixos)
 • Museo Civico Etnologico – Archeologico di Modena – Parco Montale (Itàlia)
 • The University of Exeter, College of Humanities – Department of Archaeology (Anglaterra – Regne Unit)
 • Fotevikens Maritime Museum (Suècia)
 • Kierikkikeskus – Kierikki Stone Age Center (Finlàndia)
 • Arheoloski Institut – Viminacium (Sèrbia)
L’aprenentatge entre els socis va ser possible gràcies a un diàleg constant, articulat pel projecte, però també sobretot a la pertinença a la xarxa EXARC i va permetre veure com es treballa a diferents museus a l’aire lliure europeus. OpenArch va suposar una experiència de diàleg cultural molt profitós per a la Ciutadella per aprendre d’altres professionals europeus i millorar la qualitat del nostre servei al públic. També va ajudar a estimular accions experimentals com els forns de ferro (veure vídeo a Vimeo), reforçar els vincles amb aquestes institucions, fer xarxa i posar en context el món ibèric amb el passat comú dels europeus a través de la història de la Mediterrània antiga. A banda dels estímuls professionals, també considerem important el bagatge cultural après fruit de la relació constant amb els socis.

Projectes científics

Reunió d’Arqueologia de Calafell

Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Calafell coorganitza conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i altres institucions unes reunions periòdiques de caràcter acadèmic amb la participació de ponents especialitzats en el tema que la comissió científica proposa a cada reunió, fent de les trobades a Calafell un esdeveniment de referència com a fòrum d’investigadors.

Del 6 al 8 d’octubre del 2016, va tenir lloc al Centre Cívic Cinema Iris la 8a reunió, que va comptar amb ponents provinents d’Espanya, França, Itàlia i Grècia amb el tema “La metal·lúrgia del ferro i la formació de societats complexes al Mediterrani occidental (1r mil·lenni aC)”.

I Reunió (20-22 de gener del 2000): Tècniques constructives d’època ibèrica i experimentació arquitectònica a la Mediterrània

II Reunió (21-23 de març del 2002): La circulació d’àmfores al Mediterrani occidental durant la protohistòria (segles VIII-III aC): aspectes quantitatius i anàlisi de continguts

III Reunió (25-27 de novembre del 2004): De les comunitats locals als espais arcaics: la formació de societats complexes a la costa del Mediterrani occidental

IV Reunió (6-9 de març del 2007): Espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (1r mil·leni aC)

V Reunió (16-18 d’abril del 2009): Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·leni aC a la Mediterrània occidental

VI Reunió (10-12 de març del 2011): Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat / Interpretation spaces for archaeological heritage: discussions about in situ reconstructions

VII Reunió (7-9 de març del 2013): Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria

VIII reunió (6-8 d’octubre del 2016): La metal·lúrgia del ferro i la formació de societats complexes al Mediterrani occidental (1r mil·leni aC)

Les actes de les reunions estan publicades a la col·lecció ARQUEO MEDITERRÀNIA, editades per l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona i l’ICAC.

A la Ciutadella Ibèrica disposem d’exemplars a la venda de les publicacions corresponents a les reunions de 2009 fins a la de 2016.

Arqueologia experimental

La Ciutadella Ibèrica, a banda de ser un equipament patrimonial d’importància com a element turístic i també com a referent didàctic, també té com a missió impulsar i fomentar l’arqueologia experimental d’època protohistòrica, concretament d’època ibèrica.

En aquest sentit, el jaciment és en si mateix un centre d’arqueologia experimental, pioner de les reconstruccions in situ aplicant criteris científics. Va esdevenir el primer jaciment arqueològic de l’Edat del Ferro a la península Ibèrica on es va implementar un projecte a càrrec d’investigadors de la Universitat de Barcelona, de reconstrucció volumètrica experimental des de l’any 1992 fins a l’actualitat, que ha convertit l’assentament en un museu arqueològic a l’aire lliure que permet alhora transmetre el coneixement del nostre passat a un ampli ventall de tipologies de visitants.

Posem la Ciutadella a disposició d’investigadors/res a qui els interessi desenvolupar projectes d’arqueologia experimental en el context dels ibers. Escriu-nos a calafellhistoric@calafell.cat.

Treball en xarxa

Al Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Calafell treballem en col·laboració amb les següents xarxes:

Patrimoni Cultural - Educació

Aquesta iniciativa de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural vol donar a conèixer l’oferta educativa existent a un ampli ventall d’equipaments patrimonials de Catalunya i fomentar un espai de participació conjunta. Des de Calafell Històric ens hi hem sumat per tal de fer visible aquesta oferta i participar-hi com a agents educatius.

Acords de col·laboració

A l’àrea de patrimoni històric de l’Ajuntament de Calafell tenim una sèrie d’acords de col·laboració amb diferents institucions, associacions, empreses…, entre els quals:

 • Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA: Club Super 3
 • Agència Catalana de Joventut: Carnet Alberguista (XANASCAT)
 • Agència Catalana de Joventut: Carnet Jove
 • Associació Comercial de Calafell Poble
 • Institut Ramon Muntaner: Carnet RECERCAT
 • Societat Catalana d’Arqueologia